Trešdien, 26. martā, Ventspils bibliotēka aktivizēs vienu no bibliotēku informācijas sistēmas moduļiem – rezervēšanu.
Pakalpojums klientiem nodrošina vairākas iespējas - rezervēt izdevumu saņemšanai konkrētā bibliotēkas struktūrvienībā vai sektorā, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam, pārraudzīt bibliotēkas lietotāja kontu – apskatīt lietotājam izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu nodošanas un rezervēšanas termiņus, pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu.
 
Reģistrētam bibliotēkas lietotājam, apmeklējot jebkuru no Ventspils bibliotēkas struktūvienībām:
  • Galvenā un Bērnu bibliotēka (Akmeņu iela 2),
  • Pārventas bibliotēka (Lidotāju iela 11),
  • Gāliņciema bibliotēkaa (Kuldīgas iela 110),
  • Ventspils Augstskolas bibliotēka (Inženieru iela 101),
tiks piešķirts lietotāja vārds un parole, kas izmantojama autorizācijai Kurzemes virtuālajā kopkatalogā http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv vai bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.ventspils.lv sadaļā "Elektroniskais katalogs". Rezervēšanas un termiņa pagarinājuma pieprasījumus elektroniski apstrādās līdz bibliotēkas nākošās darba dienas plkst. 11.00.

Visās bibliotēkās speciālisti konsultēs darbam ar bibliotēkas elektronisko kopkatalogu, uz kura bāzes tiek nodrošināta rezervēšana, un skaidros kārtību, kādā lietotājs var saņemt minētos pakalpojumus. Bezmaksas apmācībām un konsultācijām par pakalpojumiem, ko bibliotēka sniedz interneta vidē, var pieteikties arī iepriekš – zvanot pa tālruni 3623231 vai rakstot e-pastu uz adresi biblioteka@ventspils.gov.lv.

Rezervēšanas pakalpojuma ieviešana ir kārtējais Ventspils bibliotēkas lasītāju apkalpošanas modernizācijas posms. Ventspils bibliotēka kopš 1998. gada veido elektronisko kopkatalogu, kas publicēts internetā un atspoguļo visu grāmatu un citu materiālu krājumu visās struktūrvienībās. Visās struktūrvienībās grāmatu un citu izdevumu izsniegšanas un saņemšanas process ir automatizēts. Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus interneta vidē un elektroniskajā kopkatalogā publicētā informācija iespējami precīzi atbilstu reālajam krājuma stāvoklim, Ventspils bibliotēka ir veikusi arī visu struktūrvienību krājuma elektronisku inventarizāciju.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 36 23598