Daugavpils, 25. marts, LETA. Latgales reģiona attīstības aģentūra līdz šī gada 31. jūlijam turpinās īstenot projektu "Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana".
Projekta vadītāja Sarmīte Teivāne aģentūru LETA informēja, ka sākotnēji projekta noslēgums bija plānots 2007. gada 31. decembrī, taču sakarā ar Ministru kabineta pieņemto rīkojumu par papildu finansējuma piešķiršanu nacionālās programmas "Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana" projektiem tas tiks turpināts.
 
No nacionālās programmas projektiem piešķirtajiem 903 600 latu papildus finansējumu 176 300 latus saņems projekts "Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana".
 
Projektam piešķirtā papildu finansējuma lielāko daļu - Ls 141 040 - plānots novirzīt plānošanas reģionā esošo profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšanai ar mācību un uzziņas literatūru. Tādejādi profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas tiks nodrošinātas ar mācību un uzziņas literatūru, kas nepieciešama pieaugušo profesionālai pilnveidei, profesionālajai orientācijai, otrās izglītības iespēju nodrošināšanai katrā reģionā atbilstoši profesionālās izglītības nozaru programmām.
 
Mācību un uzziņas literatūra tiks iegādāta 23 profesionālajām izglītības iestādēm atbilstoši valstī noteiktajām profesionālās izglītības attīstības astoņām nozarēm - vispārējā izglītība, humanitārās zinātnes un māksla, uzņēmējdarbība un tiesības, dabaszinātnes un matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, veselība un sociālā aprūpe un pakalpojumi.
 
Projekta aktivitāšu laikā arī paredzēts sniegt apmācības reģiona iedzīvotājiem, rīkojot seminārus rajonu un pilsētas iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot izglītību mūža garumā atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģiona ekonomiskās attīstības plāniem.
 
Projekta "Latgales reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana" realizāciju Latgales reģiona attīstības aģentūra sāka 2005. gada 1. septembrī. Tā mērķis bija izveidot ilgtspējīgu mūžizglītības atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu mūžizglītības attīstību atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un reģionu ekonomiskās attīstības plāniem. Projekta mērķis cieši saistīts arī ar Nacionālās programmas mērķi: sekmēt iedzīvotāju līdzdalību darba tirgū un pilsoniskajā sabiedrībā. Projekts vērsts uz izglītības kvalitātes un tās pieejamības palielināšanu un tālākizglītības iespēju paplašināšanu Latgales reģionā.
 
Projekta ieviešanas laikā izstrādāti sadarbības mehānismi, iesaistot projektā sadarbības partnerus - augstskolas, pašvaldības, profesionālās izglītības iestādes, pieaugušo izglītības centrus, darba devējus un citus sadarbības partnerus - tādējādi nodrošinot konceptuālu un stratēģisku mūžizglītības attīstību.
 
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības un valsts atbalstu.
 
 
Ivars Soikāns LETA
Copyright © LETA