20. martā finanšu ministra Ata Slaktera vadībā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sēde, kurā projekta īstenotāji – valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"", kas ir atbildīga par bibliotēkas ēkas būvniecību, un valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", kas nodrošina valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanu – informēja par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas gaitu pagājušajā gadā un iesniedza saskaņošanai darbu un finansējuma plānu 2008. gadam.
Valsts aģentūrai "Jaunie "Trīs brāļi"` nozīmīgākie darbi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā 2007. gadā bija ēkas tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē, kā arī īpašumtiesību jautājumu atrisināšana, tai skaitā nojaucamo ēku īrnieku izmitināšana un īpašumu reģistrēšana uz valsts vārda. Gatavojoties būvdarbu uzsākšanai, turpinājās bibliotēkas būvlaukuma sagatavošana, tāpat tika uzsākta bibliotēkas infrastruktūras objektu projektēšana un pirmajā redakcijā izstrādāts detālplānojums teritorijai, kurā atradīsies gan Latvijas Nacionālā bibliotēka, gan Rīgas koncertzāle. 2007. gadā projekta attīstībai izlietoti 7 miljoni latu.
 
Savukārt 2008. gadā nozīmīgākie darbi valsts aģentūrai "Jaunie "Trīs brāļi"" ir sarunu procesa nodrošināšana par bibliotēkas būvdarbu veikšanu un būvdarbu līguma noslēgšana, ēkas "0" cikla būvniecības darbu uzsākšana, kā arī līgumu noslēgšana par būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem. Kopējie finanšu līdzekļi projekta īstenošanai 2008. gadā ir 13,3 miljoni latu.
 
Informatīvo ziņojumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2007. gadā Uzraudzības padome pieņēmusi zināšanai un tas tiks nosūtīts apstiprināšanai Ministru kabinetā. Savukārt 2008. gada darbu un finansējuma plāns ir apstiprināts.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, Mob.tālr. +371 29405397