Valmieras rajonā šogad darbojas 28 pašvaldību publiskās bibliotēkas – Valmieras bibliotēka kā rajona galvenā bibliotēka, divas pilsētu bibliotēkas Rūjienā un Mazsalacā, kā arī 25 pagastu bibliotēkas.

Rajona bibliotēkas lielākoties saņēmušas finansējumu no pašvaldībām – Ls 467 769. Salīdzinot ar 2006. gadu, pašvaldību piešķirtais finansējums palielinājies par 29%.

Izprotot pieaugošo bibliotēku lomu un nozīmi sabiedrībā, vairākas Valmieras rajona pašvaldības 2007. gadā finansējušas bibliotēku remontu, telpu paplašināšanu un jaunu mēbeļu iegādi. Izremontēta daļa no Vecates pagasta bibliotēkas, remontdarbi turpināsies arī šogad. Paplašināta un pilnībā izremontēta Vilpulkas pagasta bibliotēka, plašākas telpas un kosmētiskais remonts veikts Jeru pagasta bibliotēkā. Zilākalna pagasta bibliotēka daļēji izremontēta un iegādātas jaunas mēbeles.

Pagājušajā gadā rajona bibliotēkās kopumā samazinājies lietotāju, izsniegumu un apmeklējumu skaits, taču bibliotēkas aktīvi darbojušās, lai radītu interesi par lasīšanu pašiem mazākajiem apmeklētājiem. Rajona bibliotēku apkopotā informācija liecina, ka pērn bibliotēku apmeklētāju skaits pārsniedzis 244 000, bet 2006. gadā tas bijis vairāk nekā 344 000. Reģistrēto lietotāju skaits nedaudz palielinājies tikai četrās rajona bibliotēkās – Dikļu, Ķoņu, Vaidavas un Valmieras pagasta.

Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Vita Ziediņa pastāstīja, ka bibliotēku lietotāju, izsniegumu un apmeklējumu skaita samazināšanās notikusi vairāku iemeslu dēļ – palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri devušies strādāt ārpus Latvijas, turpina palielināties mirstības līmenis, un liela daļa lasītāju ir tieši vecākā gadagājuma cilvēki. Tāpat daudzviet rajonā, aptuveni 60% mājvietu, ievilkts internets, kas samazina nepieciešamību apmeklēt bibliotēku, jo bērni grāmatu vietā biežāk izmanto internetu un datoru.

Pagājušajā gadā bibliotekāri daudz darba ieguldījuši meklējot veidus, kā papildināt grāmatu krājumu. Viens no populārākajiem krājuma papildināšanas veidiem rajona bibliotēkās bijuši dāvinājumi no privātpersonām un dažādām iestādēm, piemēram, Lietuvas vēstniecības, Norvēģijas vēstniecības, ES Informācijas aģentūras, Eiropas Komisijas, LNB Bibliotēku Attīstības institūta u.c. "Pozitīvi vērtējam bibliotēku iesaistīšanos dažādos projektos, kas rada iespēju papildināt grāmatu krājumu. Pērn populārākie projekti bijuši Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītie - "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām", kura ietvaros 13 rajona bibliotēkas saņēma 958 eksemplārus par kopējo summu vairāk nekā 4000 latu. Tāpat 16 rajona bibliotēkas iesaistījušās programmā "Bērnu žūrija", saņemot 560 eksemplārus par kopējo summu vairāk nekā 1600 latu," stāsta Vita Ziediņa, piebilstot, ka sešas rajona bibliotēkas darbojas VKKF kultūras programmā "Pirmā tikšanās ar bibliotēku", lai pievērstu jauno vecāku uzmanību lasīšanas jautājumiem un popularizētu bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs.

"Jau tradicionāli, interesantus projektus sagatavo un īsteno Sēļu pagasta bibliotēka, piesaistot Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Sēļos izdevies organizēt arheoloģes Ilgas Zagorskas lasījumu "Ceļojums laika labirintā" un radīta iespēja jauniešiem piedalīties praktiskās nodarbībās akmens laikmeta senkapu "Braukšas" izrakumos. Tāpat Sēļos noticis zinātnisks lasījums "Puškins un Engelhards", kā arī citi pasākumi. Savukārt Ķoņu pagasta bibliotēkas projekts guvis Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, kura ietvaros iegādātas jaunas grāmatas un rotaļlietas pašiem mazākajiem lasītājiem," informē Vita Ziediņa, uzsverot, ka visās bibliotēkās tiek veikts nopietns novadpētniecības darbs – sava novada izpēte, materiālu vākšana un apkopošana par pagastu vai pilsētu.

Jāpiebilst, ka Valmieras rajona bibliotēkās strādā 55 bibliotekārie darbinieki.

Papildu informācija:
Vita Ziediņa Valmieras bibliotēkas direktores vietniece
Tel.: 64250830

Informāciju sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob. tālr.: 28382051