Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta speciālisti sagatavojuši IFLA/UNESCO 2001. gadā izdoto publisko bibliotēku vadlīniju The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development tulkojumu latviešu valodā – Publisko bibliotēku pakalpojumi: IFLA/UNESCO vadlīnijas attīstībai.
Līdz šim izdevums tulkots jau daudzās pasaules valodās un pieejams gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formātā.
 
Lai gan kopš vadlīniju izstrādāšanas situācija bibliotēku nozarē ir būtiski mainījusies, lielākā daļa no vadlīnijās ietvertajām pamatnostādnēm – publisko bibliotēku loma un mērķi, tiesiskais un finansiālais regulējums, lasītāju vajadzību apmierināšana un krājumu attīstība, pārvaldība un tirgvedība u.c. – joprojām ir aktuālas un diendienā praksē īstenojamas. Tā kā izdevumā atspoguļoti bibliotekārās sabiedrības profesionālie priekšstati par 21. gadsimta sākuma publiskās bibliotēkas attīstības iespējām, paredzams, ka publisko bibliotēku speciālisti izdevumu varēs izmantot kā noderīgu rokasgrāmatu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312808