Otrdien, 2008. gada 25. martā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Jaunākās periodikas lasītavā notiks sarīkojums "1949. gada 25. martu atceroties...".
Tajā pirmoreiz Latvijā tiks prezentēts Krievijas izdevniecības "POCC???" septiņu sējumu izdevums "Staļiniskā GULAGA vēsture` un enciklopēdija "Holokausts". Apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar Latvijas Okupācijas muzeja un LNB ekspozīciju par deportācijām, un Latvijas Kinofotofonodokumentu arhīva materiāliem par kolhozu dibināšanu.
 
Izdevumā "Staļiniskā GULAGA vēsture" iekļauti NKVD, OGPU, PSRS Iekšlietu ministrijas arhīvu materiāli par 1930.-1950. gadu masu represijām. Grāmatā publicētie dokumenti atspoguļo staļiniskā terora izveides sistēmu, sākot no deportācijām un arestiem piespiedu kolektivizācijas laikā, Lielā terora gadiem līdz politiskām tīrīšanām un īpašas likumdošanas pieņemšanai 1940.-1950. gados. Enciklopēdija "Holokausts" ir 2001. gadā ASV izdotās grāmatas tulkojums krievu valodā. Enciklopēdijā iekļauta vienpadsmit valstu zinātnieku sagatavota informācija par holokaustu.
 
Izdevniecības "POCC???" grāmatas, kā arī Aleksandra Jakovļeva dibinātā fonda "Demokrātija" piecdesmit četru sējumu izdevums "Krievija. 20. gadsimts. Dokumenti" tiks dāvinātas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 
 
Sarīkojumā uzaicināti piedalīties viesi no Krievijas: Jekaterina Geņijeva, Viskrievijas Ārzemju literatūras bibliotēkas ģenerāldirektore, Andrejs Sorokins, vēsturnieks un izdevniecības "POCC???" ģenerāldirektors, Sergejs Kovaļevs, Krievijas biedrības "Memoriāls" priekšsēdētājs, Cilvēktiesību institūta prezidents, Andreja Saharova fonda priekšsēdētājs. Latvijas pusi pārstāvēs LR vēstnieks Krievijas Federācijā Andris Teikmanis, LR 9. Saeimas deputāte Sandra Kalniete, LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Pēteris Simsons, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, dzejniece un publiciste Anda Līce un folkloras kopa Grodi.
 
Pasākumu organizē Latvijas Republikas vēstniecība Krievijas Federācijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Viskrievijas Ārzemju literatūras bibliotēku.
 
Krievijas inteliģences pārstāvju vizīte Latvijā un dāvinājums ir iespējams pateicoties akciju sabiedrībai "Turība" un personīgi Ivaram Strautiņam.
 
 
Informāciju sagatavoja:

Maira Ķezbere
LR vēstniecības Krievijas Federācijā 1. sekretāre

Anda Lamaša
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 67287459, 26373917