Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Valsts arhīvu sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija 2008. gada 4. aprīlī atsāk lekciju ciklu par tēmu "Preventīvā konservācija – 21. gs. prioritāte krājuma saglabāšanas darbā", kurš notiks Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas telpās Rīgā, Rūpniecības ielā 10, 4. aprīlī, reģistrācijas sākums plkst. 12.00.
Semināru cikls ir paredzēts visu līmeņu bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas speciālistiem.
 
2008. gadā ir ieplānotas četras tikšanās reizes - 2008. gada 4. aprīlī, 2008. gada maija 2. pusē, septembra 2. pusē un novembra 2. pusē.
 
Kā lektori semināru ciklam par preventīvo saglabāšanu kā 21. gadsimta prioritāti būs: Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors, inženierzinātņu profesors Mārcis Dzenis un Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktora vietniece, inženierzinātņu maģistre Māra Sprūdža, kā arī ķīmijas zinātņu doktores Ļubova Belkova, Irēna Lūse un Rudīte Kalniņa, un citi saglabāšanas darba speciālisti – praktiķi.
 
Kā iespējamās tēmas turpmākajiem semināriem tiek plānotas:
  • "Pirmo latviešu valodā izdoto grāmatu papīra izpētes rezultāti",
  • "Koka mēbeles un koka detaļas bibliotēkā, arhīvā, muzejā, – to aizsardzība pret kaitēkļiem",
  • "Vides kvalitātes kontrole kā krājuma saglabāšanas praktiskais risinājums",
  • "UNESCO programma "Pasaules atmiņa" – arhīvu un bibliotēku materiālu saglabāšanas programma".
 

 
Informāciju sagatavoja:
 
Inta Rudzīte
Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktore, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas nodaļa vadītāja
 
Jānis Ezers
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks