1. IFLA mājaslapā publicēts normatīvdokuments International Standard Bibliographic Description (ISBD): consolidated edition, 2007 (Starptautiskais standartizētais bibliogrāfiskais apraksts: apvienotais izdevums, 2007), kas aizstāj iepriekš publicētos ISBD standartus.
LNB Standartizācijas nodaļas un ISBD adaptācijas darba grupas plānā ir šī normatīvdokumenta tulkojuma latviešu valodā sagatavošana publicēšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā (IFLA atļauja tulkojuma e-publicēšanai saņemta).

2. IFLA mājaslapā publicēts normatīvdokumenta Functional Requirements for Authority Data (Funkcionālās prasības autoritatīvajiem datiem) projekts. Dokumenta uzdevums ir nodrošināt autoritatīvo datu funkcionālo analīzi, veicināt autoritatīvo datu kontroli un autoritatīvo datu starptautisku apmaiņu.
Materiāls noderīgs ne tikai bibliotekāriem, bet arī muzeju un arhīvu darbiniekiem.
 

Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 27312796
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv
www.lnb.lv