Eiropas Savienības informācijas aģentūras (ESIA) bibliotēka aicina izmantot "Welcomeurope" izdoto "Eurofunding 2008" katalogu, kurā apkopota informācija par visiem Eiropas Savienības atbalsta fondiem un projektu pieteikšanu finansējumam.
Bibliotēkā iespējams izmantot arī "Welcomeurope" datu bāzi internetā, kurā ērti var atrast darbības sfērai un projekta mērķim atbilstošu fondu finansējuma saņemšanai.
 
Jaunākajā katalogā atrodama informācija par 430 fondiem – par to darbības jomu, finansējamajām aktivitātēm, pretendentam izvirzītajiem kritērijiem, kopējo budžetu, darbības ilgumu, kā arī kontaktinformācija. Katra sējuma pielikumā ievietota informācija par projektu izstrādi, to pieteikšanas, izvērtēšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī informācija par ES programmām un fondiem, to darbības principiem. Tāpat atrodami ieteikumi partneru meklēšanai, dati par Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem un nepieciešamo terminu skaidrojums.
 
"Eurofunding 2008" katalogā informācija par pieejamo finansējumu apkopota 6 sējumos par visiem sektoriem kopumā (430 fondi), kā arī atsevišķi privātā sektora pārstāvjiem (360 fondi), valsts sektoram (330 fondi), starptautiskās sadarbības īstenošanai (320 fondi), bezpeļņas organizācijām (300 fondi), kā arī izglītības, apmācības un pētniecības aktivitātēm (255 fondi).
 
Katalogs pieejams ESIA bibliotēkā Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulv. 28, 2. stāvā. Bibliotēkas darba laiks: darba dienās no 11.00-19.00, sestdienās no 11.00-16.00.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Apsīte
Eiropas Savienības informācijas aģentūras preses sekretāre
Tālr.: 67212611, mob. tālr.: 26466456