2008. gada 18. martā, plkst. 15:00 bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksmē viesosies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas vadītāja, Latvijas Universitātes doktorante Ināra Klekere. Sanāksme "Apgaismības prieks: kas nāca pēc tam (18. gadsimta beigas, 19. gadsimta 30. gadi)" notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Tērbatas ielā 75, Baltajā zālē).
Ināras Klekeres pētniecības intereses saistās ar latviešu dzejas publikācijām un to izplatību līdz 19. gadsimta vidum. Tas ir laiks, kad Kurzemē un Vidzemē tika atcelta dzimtbūšana, dibināti pirmie latviešu laikraksti, aktivizējās latviešu literārā darbība, veidojās literātu aprindas. Mazinoties reģionālajām barjerām, pakāpeniski stabilizējās vienota latviešu literārā telpa.
 
18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā parādījās jauns, interesants kultūras fenomens – romantisms, kas pēc dažu speciālistu uzskatiem izpaudās visās kultūras jomās: literatūrā, filozofijā, humanitārajās zinātnēs, mūzikā, tēlotājmākslā un citur. Romantisms parādījās kā sabiedrības protests pret vēso klasicisma estētiku. Vienlaikus tā bija nepieciešamība pēc jauna veida vēsturisko notikumu atspoguļojuma, izjūtu izklāsta gan glezniecībā, gan literatūrā un gan citās kultūras jomās. Romantisms izpaudās arī kā protests pret apgaismības filozofiju.
 
"Gūtenberga galaktikā" jaunā doktorante dalīsies pārdomās par vērtību, priekšstatu un literārās gaumes maiņu, kas latviešu literārajā procesā norisinājās 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta pirmajā pusē – laikposmā, kad kļuva manāma racionālisma literārās paradigmas izsmeltība un sevi pieteica dažādas pirmsromantisma un romantisma virzienam raksturīgas izpausmes.
 
Literatūrzinātniekiem nav vienota uzskata par romantisma sākotni latviešu literatūrā.
 
Aicinām visus interesentus uzklausīt un diskutēt par Ināras Klekeres dzejas tekstu pētījumos gūtajām atziņām par apgaismības prieka fenomenu un to, kas sekoja pēc tam.

Uz tikšanos 18.martā plkst. 15.00!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Diskusijkluba sekretariāts
LNB BAI Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Tālr.: 67312776