Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā notika gadskārtējais skatuves runas konkurss mazākumtautību skolu audzēkņiem, ko bibliotēka rīkoja sadrbībā ar Valsts Valodas centru, Latviešu valodas apguves valsts valodas aģentūras Kurzemes reģionālo biroju un Latviešu valodas un literatūras Metodisko apvienību mazākumtautību skolām.
Šogad konkursa nosaukums ir "Liepāja Latvijā" un tas ir veltīts Liepājas 383. dzimšanas dienai un Latvijas 90. gadadienai.
 
Konkursa dalībniekiem profesionālas žūrijas vērtējumam, kuras sastāvā bija rakstniece Sandra Vensko, aktrise Ilga Martinsone un Valsts valodas centra darbiniece Vija Āboliņa, bija jāsagatavo latviešu autoru dzejas vai prozas darbi, kurus rakstījuši Liepājas esošie vai bijušie literāti, to saturam jāatspoguļo cilvēki vai norises Liepājā vai Latvijā.
 
Par emocionālu sniegumu un latviešu valodas prasmi labāko novērtējumu ieguva Liepājas 12 vidusskolas audzēkņi kā jaunāko klašu grupā, tā arī vecāko klašu grupā, par ko saņēma diplomus un balvas.
 

Informāciju sagatavoja:
Aina Krauče,
Liepājas Centrālās Zinātniskās biliotēkas direktora vietniece,
Tālr.: 63489537