Valmieras bibliotēkā aizvadīts pārmaiņām bagāts gads - uzsākts darbs jaunajās Valmieras integrētās bibliotēkas telpās Cēsu ielā 4, ar Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansējumu izveidots Reģionālais mācību centrs, kā arī ieviesti vairāki jauni pakalpojumi un norisinājušās plašas bibliotekāru apmācības.
Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne pastāstīja, ka līdz 2007. gada novembrim Valmieras bibliotēka bija izvietota trīs ēkās – administrācija, Kataloģizācijas un apstrādes nodaļa, Mācību un uzziņu lasītava atradās Cēsu ielā 4, Abonements - Rīgas ielā 18, savukārt Bērnu apkalpošanas nodaļa - Rīgas ielā 27. Pēc jauno telpu iekārtošanas visas struktūrvienības izvietotas vienuviet. "Pērn veicām vairākas nopietnas darbības Valmieras bibliotēkas pārstrukturēšanai un darba uzsākšanai vienā ēkā – notika visu struktūrvienību krājumu esamības pārbaude un pilnībā ieviesām lietotāju automatizēto apkalpošanu. Šobrīd visi bibliotekārie procesi tiek veikti ar Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE palīdzību, kas ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums," stāsta Daiga Rokpelne.
 
Pērn Valmieras integrētās bibliotēkas telpās Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros izveidots Reģionālais mācību centrs, kurā Valmieras, Cēsu, Limbažu un Valkas rajonu bibliotekāri var papildināt savas zināšanas un prasmes. Vidzemes bibliotekāri Reģionālajā mācību centrā jau apguvuši e-paraksta lietošanu, uzlabojuši informācijas tehnoloģiju un interneta lietošanas iemaņas un guvuši informāciju par citiem aktuāliem jautājumiem.
 
Valmieras bibliotēkas apkopotā informācija par 2007. gadu liecina, ka pērn samazinājies reģistrēto lietotāju skaits, apmeklējumu un izsniegumu skaits. Pagājušajā gadā reģistrēto lietotāju skaits bijis vairāk nekā 7000, savukārt apmeklējumu kopskaits – 133 313. Daiga Rokpelne skaidro, ka apmeklējumu skaits un citu rādītāju samazināšanās notikusi vairāku iemeslu dēļ - visās struktūrvienībās ieviests automatizēts vienotais lietotāju reģistrs, tādējādi novērsta reģistrēto lietotāju dublēšanās. Tāpat bibliotēka veica krājuma esamības pārbaudi, kuras laikā nevarēja apkalpot klientus, savukārt oktobra beigās notika pārcelšanās uz jaunajām telpām Cēsu ielā 4, tādēļ šajā periodā klienti netika apkalpoti.
 
2007. gadā Valmieras integrētajā bibliotēkā ieviesti vairāki jauni pakalpojumi – visi bibliotēkas rīcībā esošie materiāli ievadīti elektroniskajā kopkatalogā. Izmantojot bibliotēkas mājas lapu www.biblioteka.valmiera.lv, ikviens lietotājs var pieslēgties elektroniskajam katalogam un aplūkot, vai bibliotēka piedāvā nepieciešamos izdevumus. Tāpat reģistrētie lietotāji bibliotēkā var saņemt paroli un attālināti izmantot visus piedāvātos pakalpojumus – rezervēt grāmatas, lūgt pagarināt to nodošanas termiņu, sazināties ar bibliotekāriem un veikt citas darbības. Pagājušā gada nogalē Bila & Melindas Geitsu fonda projekta ietvaros bibliotēkai tika piegādāts specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tādējādi vājredzīgie bibliotēkas apmeklētāji var ērti lasīt tekstu palielinātā formā, rakstīt un izmantot internetu. Jāpiebilst, ka visus Valmieras integrētās bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus var izmantot bez maksas. Jāmaksā tikai par kopētavas pakalpojumiem.
 
Šogad Valmieras bibliotēka paplašinās organizēto pasākumu klāstu, kā arī piedāvās lietotājiem jau par tradīciju kļuvušos pasākumus. Aprīlī un maijā turpināsies pasākumu cikls – tikšanās ar literātiem "Krustpunkti latviešu laikmetīgajā literatūrā", kā arī notiks Bibliotēku nedēļas pasākumi. Savukārt 9. maijā Valmieras bibliotēkā norisināsies Valmieras rajona Grāmatu svētki.
 
Papildu informācija:
Daiga Rokpelne, Valmieras bibliotēkas vadītāja
Mob. tālr.: 29446084
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob. tālr.: 28382051