Komisija, kas valsts aģentūrā "Jaunie "Trīs brāļi"" izveidota sarunu procesa nodrošināšanai par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu veikšanu, saņēmusi pieteikumus no trim sarunu kandidātiem, bet projekta dokumentācija, saskaņā ar kuru varēs sagatavot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ir izsūtīta diviem pretendentiem – Nacionālo būvkompāniju apvienībai, kurā ietilpst A/S "RBS Skals", SIA "Skonto Būve" un SIA "Re & Re" un piegādātāju apvienībai SIA "PBLC", SIA "Moduls Rīga" un SIA "PB Fasādes".
Komisija ir konstatējusi, ka trešais sarunu pretendents – piegādātāju apvienība SIA "Merks" un A/S "Merko Ehitus" neatbilst pretkorupcijas principiem, ko nosaka Kultūras ministrijas, valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" un "Sabiedrības par atklātību – Delna" 2005. gadā parakstītais līdzdarbības līgums. Saskaņā ar to, Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana tiek padarīta maksimāli atklāta, sevišķu uzmanību pievēršot augstiem pretkorupcijas un ētikas principiem ne tikai valsts pārvaldē, bet arī uzņēmējdarbības vidē.
 
Pēc "Sabiedrības par atklātību – Delna" aicinājuma š.g. 19. februārī valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" pieprasīja informāciju no Igaunijas tiesībsargājošajām iestādēm par A/S "Merko Ehitus" iespējamo saistību ar kukuļdošanu.
 
Šonedēļ ir saņemta atbildes vēstule no Igaunijas ģenerālprokuratūras, kas norāda, ka Igaunijā ir ierosināta krimināllieta par vairākkārtēju kukuļdošanu, kuras ietvaros aizdomās turamais ir gan uzņēmums A/S "Merko Ehitus", gan tā uzraudzības padomes priekšsēdētājs Tomass Annuss. Saistībā ar kukuļošanu ierosinātās krimināllietas materiāli apkopoti 200 sējumos, lietā ir veikta pirmstiesas izmeklēšana un tā nodota ģenerālprokuratūrai turpmāko tiesisko darbību veikšanai.
 
Igaunijas Ģenerālprokuratūra dara zināmu, ka A/S "Merko Ehitus" uzraudzības padomes priekšsēdētājam Tomasam Annusam ir piemērots aizdomās turētā statuss saskaņā ar Igaunijas Republikas Sodu likuma 298. panta otro daļu par atkārtotu kukuļošanu un 217.2. pantu par uzticības ļaunprātīgu izmantošanu, savukārt A/S "Merko Ehitus" ir piemērots aizdomās turētā statuss saskaņā ar 298. panta ceturto daļu par juridiskas personas veiktu kukuļa došanu. Šis likuma pants paredz ne tikai iespējamu naudassodu, kas var sasniegt 11 miljonus latu, bet arī iespējamu uzņēmuma likvidēšanu piespiedu kārtā.
 
Apvienība A/S "Merko Ehitus" un SIA "Merks" savu pieteikumu sarunu procesam ir iesniegusi, pieprasot izņēmuma atrunu, kas tam ļautu izvairīties no Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā īstenoto pretkorupcijas principu piemērošanas. Prasot šo atrunu saistībā ar Igaunijā ierosināto krimināllietu, apvienība A/S "Merko Ehitus" un SIA "Merks" faktiski atzīst savu neatbilstību Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā īstenotajiem pretkorupcijas standartiem. 
 
Ievērojot minēto, piegādātāju apvienībai A/S "Merko Ehitus" un SIA "Merks" nav nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu veikšanai.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
v/a "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Mob. tālr.: 29405397