2008. gada 13. martā plkst. 18.00 Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā Rūpniecības ielā 10 tiks atklāta izstāde "Igaunija – Latvija: 90", kura veltīta Igaunijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai.
Igauniju un Latviju vieno kopīga robeža un gadsimtiem sena vēsture, kad Latvija un Igaunija bija iekļautas Livonijas ordeņa valdījumos, vēlāk – Zviedrijas un Krievijas impērijā.
 
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas fondos saglabātās hronikas vēsta par Livonijas vēsturi. Viena no tām – Kristiāna Kelha hronika, kas izdota Tallinā 1695. gadā.
 
Bibliotēkas rokrakstu kolekcijā glabājas daudzi Igaunijas vēsturei nozīmīgi dokumenti: Tallinas lielās ģildes būvrēķini, 1508–1576, Tallinas šuvēju amata grāmata, 1646–1817, Tallinas Melngalvju nama viesu grāmata, 1711–1939, kurā autogrāfus atstājušas daudzas vēsturiskas personas – Krievijas cars Pēteris I, Igaunijas prezidents Konstantīns Petss un citi.
 
Bibliotēkā glabājās arī novadpētnieka un Rīgas liceja pedagoga Johana Kristofa Broces (1742–1823) Igaunijai veltītie zīmējumi. Viņa kolekcijā "Monumente" apkopoti zīmējumi ar aprakstiem par Igaunijas pilsētām un iedzīvotājiem, krājumā iekļauts arī Rīgas dzimušā igauņu dzejas aizsācēja Kristiana Jāka Petersona (1801–1822) portrets.
 
Tērbatas universitātē mācījušies daudzi slaveni latvieši, kuru rokraksti glabājas Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā: Jānis Reiters, Kaspars Biezbārdis, Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns, Krišjānis Barons, Kārlis Mīlenbahs, Jānis Endzelīns, Eduards Veidenbaums un citi.
 
Fondos ir daudz Igaunijā izdotu grāmatu: Tērbatas universitātes izdevumi, tautasdziesmas, reliģiska satura un mācību grāmatas.
 
1766. gadā Igaunijā Peltsamā muižā ārsts Pēteris Ernests Vilde nodibināja spiestuvi, kurā 1768. gadā iespieda pirmo latviešu periodisko izdevumu "Latviešu Ārste".
 
Visi šie fakti norāda uz latviešu un igauņu tautu kopīgām gaitām pagātnē. Arī mūsu nākotnes ceļi ies līdzās – vienā saimē Eiropas Savienībā.
 
Izstādes atklāšanā piedalīsies Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze, Igaunijas Republikas vēstnieks Jāks Jērīts (Jaak Jōerüüt), Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors, Prof. Dr. habil. hist. Raimo Pullats, diplomātiskā korpusa, zinātnisko un kultūras aprindu pārstāvji.
 
Izstāde būs skatāma līdz 2008. gada 11. aprīlim.
 
 
Informāciju sagatavoja:
izstādes "Igaunija - Latvija: 90" rīkotāji