12. martā plkst. 10:00 Ogres rajona padomē svinīgi tiks pasniegts datu bāzes letonika.lv 500. abonenta līgums Taurupes pagasta priekšsēdētājam Jānim Stafeckim un vidusskolas direktoram Jurim Freibergam.
Līgumu pasniegs v/a "Kultūras informācijas sistēmas" direktora vietniece Sandra Ozoliņa un SIA "Tilde" pārstāve, letonika.lv projekta vadītāja Anita Vasiļjeva. Taurupes vidusskolas bibliotēka kļuvusi par datu bāzes letonika.lv 500. abonentu projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros.

"Ir patiess prieks, ka Latvijas publiskās un arī skolu bibliotēkas augsti novērtē un izvēlas abonēt datu bāzi letonika.lv," stāsta projekta vadītāja Anita Vasiļjeva, "Tas liecina par to, ka arī skolnieki aizvien vairāk izmanto internetu, lai iegūtu mācībām noderīgu informāciju. Esam gandarīti, ka sadarbībā ar v/a "Kultūras informācijas sistēmas", bagātīga informācija par Latviju latviešu valodā šobrīd bez maksas ir pieejama visiem apmeklētājiem vairāk kā 500 Latvijas bibliotēkās."

Sabiedrības "Tilde" radīto datu bāzi letonika.lv izvēlas abonēt daudzas Latvijas bibliotēkas. Letonika.lv ir informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma par Latviju, tajā ir pieejamas plašas enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas ar pārbaudītu informāciju latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, valodu un kultūru.

Lielāko daļu abonēšanas maksas bibliotēkām sedz v/a "Kultūras informācijas sistēmas" bibliotēku attīstības projekta ietvaros. Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" mērķis ir dot iespēju bibliotēku lasītājiem lietot daudzveidīgas, augsta līmeņa un pilnvērtīgas elektroniskās datu bāzes par dažādām nozarēm gan latviešu, gan angļu valodā. Šajās pilnu tekstu datu bāzēs bibliotēkas lasītāji bez maksas var pilnā apjomā lasīt populāras enciklopēdijas, vārdnīcas, profesionālos žurnālus un rakstu krājumus par dažādām nozarēm elektroniskā formā, tai skaitā, datu bāzi letonika.lv.
 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Birzniece
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902, 29119713