No 2008. gada Latvijā ir pieejams informācijas resurss - The Cochrane Library (Kohreina bibliotēka), kas ir uz pierādījumiem balstīta medicīnas datu bāzu kolekcija.
Latvijas Medicīnas bibliotēka (LMB) saviem lietotājiem, veselības nozares speciālistiem, piedāvā izmantot unikālu datu bāzu kolekciju - Kohreina bibliotēku (The Cochrane Library), ko veido Kohreina apvienība (Cochrane Colaboration). Tajā vienlaicīgi var atrast ticamus pierādījumus gan no Kohreina Sistemātisko apskatu datu bāzes CDSR, gan vienīgās kvalitatīvi izvērtēto sistemātisko apskatu datu bāzes DARE, gan Veselības tehnoloģiju novērtēšanas datu bāzes HTA un  Ekonomiskā novērtējuma datu bāzes NHSEED.

CDSR datu bāzē ir vairāk nekā 5000 apskatu un protokolu, ko veido 51 Kohreina apskatu grupa (Cochrane Review Groups), apvienojot pasaules labāko medicīnas pētījumu rezultātus, kas atzīti par "zelta standartu" uz pierādījumiem balstītajā veselības aprūpē. Katra no apvienības grupām ir specializējusies konkrētajā medicīnas nozarē, lai atrastu augstākā līmeņa pierādījumus, uz kuriem var balstīties ārstēšanas procesā. Sistemātiskie apskati ir augstas kvalitātes, tie tiek regulāri atjaunoti, satur diagrammas un tabulas, kas vizuāli atspoguļo pētījuma rezultātus.

DARE apvieno pāri par 3000 apskatu aprakstus, kas attiecas uz diagnostiku, veselības veicināšanu, farmakoloģiju, ķirurģiju, psiholoģiju un veselības aprūpes organizatoriskajiem jautājumiem. Aprakstiem pievienoti kritiskie komentāri par pētījumu kvalitāti.

HTA un NHSEED datu bāzes veidotāju mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, samazināt izmaksas un palielināt to efektivitāti.

Kohreina bibliotēkas datu bāzes ir iespējams izmantot gan bibliotēkas telpās, gan ārstu darba vietās. Bibliotēka piedāvā arī apmācības elektronisko informācijas resursu lietošanā.

Vairāk informācijas par bibliotēkas iespējām LMB mājas lapā (www.lmb.gov.lv).
 

Informāciju sagatavoja:
Lelde Zariņa
LMB Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67373710