Biedrība "Raktuve" klajā laidusi vēl vienu sērijas "Māksla. Mīts. Dokuments" izdevumu! Jaunais izdevums gan latviešu, gan angļu valodā ir šobrīd Latvijas kultūrvidei unikāls, jo iepazīstina ar šķietami pagājušu un aizmirstu vizuālās kultūras fenomenu – sienasavīzi.
Izdevumā publicista Pētera Bankovska tekstu pavadībā tiek prezentēti 1940. gada sienasavīžu paraugi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijas.
 
Pēc Latvijas okupācijas jau pirmajā gadā Padomju vara izvērsa visaptverošu ideoloģisko propagandu, kur sienasavīze bija konkrētajai kultūrvēsturiskajai situācijai unikāls ietekmēšanas paņēmiens. Tas skāra sabiedrību ne tikai kā abstraktu lielumu, bet ietiecās ikviena mikrokolektīva ikdienā.
 
Sienasavīze nav tverama kā pagājusi un tikai vēsturiskajai apziņai noderīga parādība. Tajās izkoptie un izmantotie vizuālie kodi, spārnoto un tukšo saukļu retorika ir izplatīti un veiksmīgi funkcionē arī mūsdienu cilvēka ikdienā, piemēram, reklāmās.

Sērijas "Māksla. Mīts. Dokuments" izdevumi: "Esplanādes laukums Rīgā", "Ļeņins Latvijā", "Propaganda", "Graffiti Latvijā", "Ielu māksla Rīgā".
 
Koncepcijas autore Sandra Krastiņa, izdevuma teksta autors Pēteris Bankovskis, dizainers Kristaps Epners.
 
Izdevums "Sarkanā sienasavīze 1940" iznāk ar VKKF finansiālu atbalstu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Krastiņa
Tālr.: 26593556