Bibliotēku lasītāju interneta konkursā "Dodies uz savu bibliotēku un laimē datoru!" uzvarējusi Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Pārlielupes filiālbibliotēkas lasītāja Maija Neikšāne.
Uzvarētāja konkursā uz visiem jautājumiem atbildējusi pareizi un ieguvusi augstāko punktu skaitu, un viņas stāstu par savu bibliotekāru Venerandu Godmani žūrija novērtējusi ar augstāko atzīmi. Uzvarētājai galvenā balva – portatīvais dators – tiks pasniegts Pārlielupes bibliotēkā 11. martā plkst. 17.00.
 
Konkursu rīkoja SIA "Lursoft IT" un valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Konkursā piedalīties varēja tikai bibliotēku reģistrētie lasītāji; tā dalībniekiem bija jāmeklē atbildes uz jautājumiem Lursoft laikrakstu datu bāzē www.news.lv un jāuzraksta stāsts labāko, atsaucīgāko un profesionālāko bibliotekāru.

Konkursā piedalījās gandrīz 500 bibliotēku lasītāji no gandrīz 100 bibliotēkām no visas Latvijas. Īpaši plaši bibliotēku skaita ziņā bija pārstāvēti Balvu, Bauskas, Jelgavas, Saldus, Limbažu un Valkas rajoni. 27 konkursa dalībnieki atbildēja pareizi uz visiem jautājumiem, iegūstot augstāko punktu skaitu. Lai noteiktu galvenās balvas – datora – ieguvēju, žūrijas komisija, kuru veidoja SIA "Lursoft IT", v/a "Kultūras informācijas sistēmas" un Latvijas Radio pārstāvji, izvērtēja iesūtītos stāstus un par konkursa uzvarētāju izvirzīja interesantākā un izsmeļošākā stāsta autoru.
 
Kopumā no Jelgavas rajona piedalījās 22 lasītāji no 6 bibliotēkām – Pārlielupes bibliotēkas, Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēkas, Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēkas, Kalnciema pilsētas bibliotēkas, Līvbērzes pagasta bibliotēkas un Vilces pagasta bibliotēkas. 3 dalībnieki no Jelgavas rajona, atbildot uz konkursa jautājumiem, ieguva maksimālo punktu skaitu.
 
Konkursu rīkoja valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" un LURSOFT IT sadarbībā ar Latvijas Radio.
 
Konkursā "Dodies uz savu bibliotēku un laimē datoru!" piedalīties varēja tikai bibliotēku reģistrētie lasītāji, un tas tika rīkots, lai bibliotēku apmeklētāji vairāk uzzinātu par plašajām iespējām, ko bibliotēkās sniedz dators, internets un elektroniskie uzziņu resursi, un lai pilnveidotu lasītāju prasmi meklēt un atlasīt nepieciešamo informāciju. Pēdējos gados Latvijas bibliotēkās plaši ienākušas jaunās tehnoloģijas, nodrošinot vienlīdzīgas informācijas un zināšanu ieguves iespējas cilvēkiem gan pilsētās, gan laukos. Tādēļ ir svarīgi veicināt elektronisko resursu izmantošanu gan pilsētu, gan arī lauku bibliotēkās un nepieciešamo iemaņu apgūšanu informācijas meklēšanā un izmantošanā.
 
Konkursa laikā LURSOFT laikrakstu datu bāze www.news.lv visām Latvijas publiskajām bibliotēkām tika piedāvāta lietošanai bez maksas. Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijā publicēto periodisko izdevumu publikāciju krājums internetā. Ik dienas tā tiek papildināta ar tūkstošiem jaunu publikāciju no nacionālo un reģionālo izdevumu jaunākajiem numuriem.

V/a "Kultūras informācijas sistēmas" īstenotā projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros datu bāze www.news.lv Latvijas bibliotēkām tiek piedāvāta par samazinātu abonentmaksu, lielāko daļu abonēšanas maksas sedzot no projekta līdzekļiem. Šobrīd datu bāzi projekta ietvaros abonē 162 bibliotēkas.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Birzniece
VA "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902, 29119713