2007. gada 24. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Jaunākās periodikas lasītavā notika Bibliotēku attīstības institūta organizētais Reģionu galveno bibliotēku un skolu bibliotēku metodiķu seminārs.
 

Papildinformācija:
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Bibliotēku attīstības institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001
Tālr./fakss: +371 67312807
E-pasts: bkc@lnb.lv