2007. gada 8. novembrī Saeima pieņēma likumu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", kas publicēts 2007. gada 29. novembrī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 192 (3768) un stājas spēkā ar 2008. gada 1. janvāri.
Likuma 1. panta otrā daļa tiek papildināta ar 20. punktu, kurš paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas ēkas (telpu grupas), kuras pastāvīgi izmanto akreditēti muzeji, akreditētas bibliotēkas, Latvijas Nacionālā opera, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" un teātri, kā arī ēkas, kuras pastāvīgi izmanto koncertorganizācijas, kas veic valsts deleģētas funkcijas kultūras jomā, vai Kultūras ministrijā reģistrētas profesionālas radošās organizācijas mākslas galeriju vajadzībām.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Jānis Turlajs
LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs