Rīga, 7. marts, LETA. Apmeklējumu skaita dinamika pašvaldību muzejos 2007. gadā ir bijusi neviendabīga, atsevišķos muzejos apmeklējumu skaits ir strauji palielinājies, citos - samazinājies, liecina Muzeju valsts pārvaldes apkopotā informācija.
Kā aģentūru LETA informēja Muzeju valsts pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Astra Spalvēna, piemēram, Liepājas muzejā, kurā kopš pērnā gada vasaras atcelta ieejas maksa, apmeklējumu skaits, salīdzinot ar 2006. gadu, pieaudzis par 13 758 jeb 38,6%.
 
Savukārt restaurāciju un remontdarbi muzejos likuši samazināties apmeklējumu skaitam, piemēram, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā un Jaunpils muzejā, kur apmeklētāju skaits samazinājies attiecīgi par 8926 apmeklējumiem jeb 19,1% un 15 840 apmeklējumiem jeb 46,6%.
 
2007. gadā Ventspils muzeju apmeklējuši 92 510, Cēsu vēstures un mākslas muzeju - 46 751, Bauskas pils muzeju - 36 302, Liepājas muzeju - 35 680 un Valmieras muzeju - 34 553 apmeklētāji.
 
2007. gadā Latvijā darbojās 83 pašvaldību finansēti muzeji, kuri ir Muzeju valsts pārvaldes pārraudzībā un kuri par savu darbību sniedz statistikas pārskatus.
 
Pašvaldību muzeju ikgadējo budžetu veido pašvaldību dotācijas, Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammu un kultūras programmu konkursos iegūtie līdzekļi, pašvaldību un Eiropas Savienības struktūrfondu projektu konkursos piesaistītie līdzekļi, muzeju ieņēmumi no ieejas maksas un citiem pakalpojumiem, kā arī privātpersonu un fondu ziedojumi.
 
Kopējais pašvaldību muzejos ienākušo līdzekļu apjoms pēdējos piecos gados ir ievērojami audzis. 2007. gadā pašvaldību muzeju rīcībā bija 8 271 323 lati, kas, salīdzinot ar 2006. gadu, ir par 3 515 823 latiem jeb 57,5% vairāk.
 
2007. gada 31. decembrī pašvaldību muzejos glabājās 2 067 043 krājuma vienības - par 57 320 vienībām vairāk nekā 2006. gadā, kas kopā ar valsts un privāto akreditēto muzeju krājumiem veido Nacionālo muzeju krājumu.
Apjomīgākie krājuma papildinājumi pašvaldību muzejos pērn bija Talsu novada muzejā - 7766 krājuma vienības, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā - 3161, Liepājas muzejā - 2751 vienība.
 
Pašvaldību muzeji ir iepirkuši 2425 muzejiskos priekšmetus - par 68 vienībām mazāk nekā 2006. gadā, iepirkumiem izlietojot 90 308 latus - par 52 000 latu vairāk nekā 2006. gadā. No pērn izlietotā finansējuma 22 886 lati ir VKKF piešķīrums.
 
Pēdējos gados pašvaldību muzejos notiek aktīvs ekspozīciju atjaunošanas darbs. Piemēram, Daugavas muzejā pērn tika atklāta ekspozīcija "Daugavas tirdzniecības ceļš", Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā - ekspozīcija "Pieci airi", Naujenes Novadpētniecības un mākslas muzejā - ekspozīcija "Tēlnieces Valentīnas Zeiles mākslas galerija", Limbažu muzejā - ekspozīcija "No Bīriņu pils vēstures".
 
Aktīvākā izstāžu darbība 2007. gadā bijusi Liepājas muzejā, kur atklāta 41 izstāde, Ventspils muzejā - 33, bet Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā - 30 izstādes.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA