"IFLA Journal" ir starptautisks žurnāls, oficiālais Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions) izdevums.

Izdevumā tiek publicēti raksti par bibliotēku un informācijas pakalpojumiem un sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, kas ietekmē piekļuvi bibliotēku nodrošinātajai informācijai. Visi raksti ir recenzēti. 

 

Oktobra numura tēma - veselībpratība. Numuru “Health information transforming lives” sagatavojusi IFLA Veselības un biozinātņu bibliotēku sekcija (The Health and Biosciences Libraries Section, HBS). Šajā izdevumā ir iekļauti raksti par inovatīviem projektiem, kurus ieviesuši veselības informācijas speciālisti, sniedzot atbalstu un palīdzību cilvēkiem grūti aizsniedzamās teritorijās. Tāpat vairākos rakstos uzsvērts publisko bibliotēku speciālistu ieguldījums veselības informācijas sniegšanā. Visos septiņos izdevuma rakstos tiek akcentēts informācijas nozīmīgums un ietekme uz veselības aprūpi.


Lasīt oktobra numuru