Piektdien, 7. martā plkst. 9.00 Eiropas Komisijas informācijas punktā "Europe Direct" Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas izglītības iestāžu bibliotekāriem tiek rīkots informatīvs pasākums "Meklē un atrodi elektroniskajos resursos".
Skolu bibliotekāri tiks iepazīstināti ar informācijas tīkla "Europe Direct" darbību un pakalpojumiem Eiropā un Latvijā, kā arī informēti par "Europe Direct" bezmaksas informācijas tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 Briselē.
 
Semināra dalībnieki tiks apmācīti informācijas meklēšanā elektroniskajos informācijas resursos internetā un datubāzēs, iepazīstināti ar Eiropas Savienības portālu, Lisabonas Līguma mājas lapu un citiem resursiem.
 
Latvijas Universitātes Bibliotēka ar projekta "e-Eiropa" pieteikumu Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā kļuvusi par vienu no deviņiem Latvijā apstiprinātajiem "Europe Direct" informācijas punktiem, kas informatīvi apkalpo Rīgas reģionu.
 
Papildu informācija:
EK Informācijas punkts "Europe Direct" Rīgā - http://www.lu.lv/biblioteka/e-Eiropa/.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Uģis Šķēle
Eiropas Komisijas informācijas punkta "Europe Direct" pārstāvis