7. martā Latvijas Universitātē uz gadskārtējo sapulci pulcēsies Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) biedri: 21 augstskolas, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Medicīnas bibliotēkas, Patentu tehniskās bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktori un darbinieki.
LATABA valdes priekšsēdētāja Iveta Gudakovska izvērtēs biedrības darbību pārskata periodā, biedri lems par pārmaiņām biedrības darbības struktūrā un prioritātēm nākošajam gadam.
 
Sapulces gaitā tiks apspriesti jautājumi par Izglītības un zinātnes ministrijas līdzdalību studiju un pētniecības informacionālā procesa nodrošināšanā, Kultūras ministrijas atbalstu augstskolu un speciālo bibliotēku darbībai, studentu skaita prognozējamām izmaiņām turpmākajiem gadiem un to ietekmi uz bibliotekārajiem procesiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija