Šobrīd Latvijas bibliotēkām projekta Gaismas tīkls ietvaros kopumā ir pieejamas 19 datu bāzes, no kurām 6 ir latviešu valodā, 3 krievu valodā un 10 angļu valodā. Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” piedāvā bibliotēkām abonēt šīs elektroniskās datu bāzes, maksājot tikai vienu trešdaļu no abonēšanas cenas. Pārējās divas trešdaļas par šiem pakalpojumiem projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros apmaksā aģentūra. Bibliotēku apmeklētājiem pieeja datu bāzēm ir bezmaksas.

Vispopulārākā līdz šim abonētā datu bāze, kura ir pieejama jau 337 Latvijas bibliotēkās ir informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma par Latviju „Letonika”. Apmēram 150 bibliotēkās ir pieejama arī otrā un trešā populārākā datu bāze – Latvijas periodisko izdevumu publikāciju ziņu un rakstu apkopojumu datu bāze „Lursoft Laikrakstu bibliotēka” un normatīvo aktu informācijas sistēma NAIS. No krievu valodā pieejamajām datu bāzēm populārākā ir pilnu tekstu enciklopēdiju datu bāze „Rubricon”, kura pieejama 28 Latvijas bibliotēkās un no angļu valodā pieejamajām visvairāk – 46 bibliotēkās – ir pieeja universālajai pilnu tekstu žurnālu datu bāzei EBSCO.

No marta bibliotēkas var abonēt arī datu bāzi www.likumi.lid.lv, kas ir normatīvo aktu datu bāze, kurā pieejami vairāk nekā 70 000 dokumenti, kas pieņemti un stājušies spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienības normatīvie akti. Līdz šim šo datu bāzi projekta ietvaros abonē jau 30 Latvijas bibliotēkas.

Bibliotēkām, kuras vēlas abonēt kādu no piedāvātajām datu bāzēm, par to maksājot tikai vienu trešdaļu no abonēšanas maksas, jāsazinās ar v/a „Kultūras informācijas sistēmas” (tālr. 7844896, e-pasts gunta.luse@kis.gov.lv ).

Informācija par datu bāzēm pieejama aģentūras sākumlapā internetā.