Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izsludina konkursu uz gadskārtējo balvu "Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs". 
 
Konkursā "Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs" tiek vērtēta bibliotekāru pašiniciatīva savas bibliotēkas, pagasta kultūras dzīves un novadpētniecības attīstībā, kā arī Gaismas pilij un Gaismas tīklam draudzīgas sabiedriskās domas veidošanā.
Pagastu bibliotēku apmeklētāji tiek aicināti pastāstīt par saviem pagasta bibliotekāriem, rakstot vēstuli uz adresi: LNB Atbalsta biedrībai – Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001, vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv. Vēstuļu iesūtīšanas termiņš: 2008. gada 14. aprīlim.

Vērtēšanas kritēriji:
 • bibliotekāru neatlaidība, mērķtiecība savas bibliotēkas attīstībā, darbības un sniegto pakalpojumu uzlabošanā,
 • izpratne par LNB projekta būtību,
 • pozitīva attieksme pret savu darbu un profesionālās pilnveidošanās iespējām – mācīties pašam un iegūtās zināšanas nodot tālāk bibliotēkas lasītājiem,
 • bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaita vairošana,
 • publicitāte vietējā laikrakstā vai citos informatīvajos izdevumos par bibliotēkas jaunieguvumiem, rīkotajiem pasākumiem, nākotnes iecerēm u.c.,
 • bibliotēkas mājas lapas veidošana,
 • telpu mājīguma uzturēšana un bibliotēkas tehnisko iespēju maksimāla izmantošana ikdienas darbā,
 • šogad īpaši meklējam tos bibliotekārus, kuri daudz darba ieguldījuši sava pagasta novadpētniecības attīstībā.

Konkursa aicinājums
Konkursa nolikums

Konkursa "Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs" 2007. gada uzvarētāji:

 • Kurzemes reģions: Mārtiņš Lagzdons - Saldus rajona Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
 • Zemgales reģions: Brigita Krauze – Bauskas rajona Bārbeles pagasta bibliotēkas vadītāja
 • Latgales reģions: Ruta Bogdanova – Daugavpils rajona Nīcgales pagasta bibliotēkas vadītāja
 • Vidzemes reģions: Ineta Zvirgzdiņa – Madonas rajona Bērzaunes pagasta bibliotēkas vadītāja
 • Pierīgas reģions: Daiga Brigmane – Rīgas rajona Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība
www.gaisma.lv