Laikā no 3. līdz 7. jūnijam LU Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā notiks bakalauru un maģistru darbu aizstāvēšanas. Ļoti priecāsimies, ja tajās piedalīsies arī nozares profesionāļi. Tā būs iespēja iepazīties ar jaunāko pētījumu rezultātiem un varbūt arī uzrunāt kādu potenciālo darbinieku.

Bakalaura studiju programma „Informācijas pārvaldība”
 
03.06. plkst. 9:00 (217.auditorija)
 

 

Vārds, uzvārds Tēma Vadītājs
Renāte Āboliņa Jauniešu informācijpratība iemaņas Facebook vietnē

Sandra Cīrule

(lektora p.i.)

Krists
Brauncs-Brauns
Latvijā izdotā literatūra un dokumentārās liecības par bruņojumu (1918-1940)

Viesturs Zanders

(profesors)

Renāte Dambe Saldus ievērojamākie kultūrvēsturiskie objekti

Daina Pakalna

(docents)

Dinija Marta
Einiša

Maģistra studiju programmas "Bibliotēkzinātne un informācija"

2013.-2018. gada absolventu profesionālās karjeras

Daina Pakalna

(docents)

Marta Grīsle Jauniešu izpratne par mediju uzticamību Latvijā

Baiba Holma

(asociētais profesors)

Sigita

Kovaļevska

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas studentu

bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas tendences

Sandra Cīrule

(lektora p.i.)

Laura Livdāne Latgales pilsētu un lauku vidusskolēnu digitālā pratība

Baiba Holma

(asociētais profesors)

Žanete Megere Lietotnes un to izmantošana ikdienas dzīves organizēšanai

Baiba Holma

(asociētais profesors)

  

 

04.06. plkst. 9:00 (217.auditorija)
 

Vārds, uzvārds Tēma Vadītājs
Undīne Krievāne Marģera Zariņa kora skaņdarbu nošu bibliogrāfiskās datubāzes izstrāde

Sanita Burķīte

(zinātniskais asistents)

Aiga Pīķe

Latvijas Bibliotekāru biedrība un profesionālie pieredzes apmaiņas pasākumi kopš darbības atjaunošanas

Baiba

Īvāne-Kronberga

Sofija Pušņakova Bibliotēku pasākumi ģimenēm un bērniem

Sandra Cīrule

(lektora p.i.)

Emīls Mārtiņš
Riekstiņš
Latvijas Universitātes personāla publicēšanās citējamības datubāzēs

Daina Pakalna

(docents)

Daniela
Šterensus
Bibliotekārā izglītība Skandināvijas valstīs

Daina Pakalna

(docents)

Santa Trūpa Preiļu novada Salas pamatskolas vēsture dokumentos un mutvārdu vēstures stāstos

Daina Pakalna

(docents)

Elīna Turbina Publisko bibliotēku fiziskā piekļūstamība

Liene Viļuma

(lektors)

Rūta Ramona
Vanaga
Līvānu stikla fabrikas vēsture no 1970. gada līdz 1995. gadam

Daina Pakalna

(docents)

 

 

Maģistra studiju programma „Bibliotēkzinātne un informācija”

 
07.06. plkst. 9:00 (217.auditorija)
 

Vārds, uzvārds Tēma Vadītājs
Inga Batare Inovācijas akadēmisko bibliotēku darbā

Baiba Holma

(asociētais profesors)

Kitija Cietvīra Lasīšanas paradumu maiņa tradicionālā un elektroniskā vidē

Sandra Cīrule

(lektora p.i.)

Judīte Grāmatniece Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra aktivitāšu atrodamība elektroniskajā vidē

Baiba Holma

(asociētais profesors)

Rita Kurele Studējošo jauniešu grāmatu izvēles faktori

Sandra Cīrule

(lektora p.i.)

Nameda Ķauķe Periodisko izdevumu izdošana Latvijā no 1991. līdz 2017. gadam

Viesturs Zanders

(profesors)

Inese Šņepste Kārlis Egle kā cittautu daiļliteratūras tulkotājs

Viesturs Zanders

(profesors)

Jolanta Tomsone Bērnu grāmatu izdošana Latvijā no 1991. līdz 2017. gadam

Viesturs Zanders

(profesors)

 

 

Ziņu sagatavoja:

Daina Pakalna

LU Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja p.i.

Tālr.: 26790847