Šodien, 2008. gada 5. martā notiek Eiropas Savienības informācijas punktu (ESIP) un Europe Direct informācijas punktu (EDIP) koordinatoru tikšanās.
Seminārs notiek Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.
 
Semināra dalībniekiem būs iespēja tikties ar Vides ministrijas pārstāvi, kas stāstīs par klimata pārmaiņām. Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvis informēs par to, kā Eiropas Savienība aizsargā pasažieru tiesības. Tāpat informācijas punktu koordinatori uzzinās, kā pasūtīt publikācijas par ES no Eiropas Komisijas, kā arī pārrunās plānotos pasākumus, atzīmējot Eiropas dienu 9. maijā.
 
Papildu informācija
 
ESIP jau vairāk nekā sešus gadus darbojas 33 publiskajās bibliotēkās visā Latvijā. ESIP mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas rajonu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par ES. Informācijas punktos ir pieejama dažāda veida informācija un jaunākā literatūra par ES un Latvijas dalību tajā. Papildu informācija:
 
2005. gada pavasarī Eiropas Komisijas izveidotā EDIP tīkla mērķis ir radīt vairākus, visā Latvijā līdzsvaroti izvietotus punktus, lai visiem iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētu teritorijās būtu viegli pieejama informācija, palīdzība un atbildes uz jautājumiem par ES likumdošanu, politiku, programmām un finansējuma iespējām.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Apsīte
Eiropas Savienības informācijas aģentūras preses sekretāre
Tālr.: 67212611
Mob. tālr.: 26466456