Trešdien, 5. martā, plkst. 15.00 Rīgā viesnīcas "Gutenbergs" konferenču zālē "Johans" notiks seminārs par Valsts valodas aģentūras atbalstītā pētījuma "Situācijas apzināšana vārdnīcu izstrādes un publicēšanas jomā Latvijā" rezultātiem. Pētījumu no 2007. gada jūnija līdz 2008. gada janvārim veica speciālistu grupa Dr. philol. Jura Baldunčika vadībā, un tā mērķis bija detalizēti izpētīt situāciju vārdnīcu izstrādē un publicēšanā Latvijā no 1991. līdz 2007. gadam.
Pētījuma gaitā tika apkopoti dati par Latvijā izdotajām vārdnīcām no 1991. līdz 2007. gadam un sniegts nozīmīgāko vārdnīcu īss raksturojums. Viens no pētījuma mērķiem bija vārdnīcu lietotāju – skolēnu, studentu, speciālistu un interesentu – interešu vajadzību noskaidrošana un analīze. Pētījuma gaitā tika aptaujāti vairāk nekā 500 vārdnīcu lietotāji. Savukārt, lai noskaidrotu vārdnīcu pieejamību un pieprasījumu, tika veiktas aptaujas Latvijas bibliotēkās.
 
Lai konstatētu elektronisko vārdnīcu galvenos izstrādātājus, amatieru resursus, kā arī interneta lietotāju attieksmi pret interneta vārdnīcām, pētījumā tika veikta arī selektīva elektronisko interneta vārdnīcu apzināšana un izpēte.
 
Latvijas situācija vārdnīcu izstrādē un publicēšanā tika salīdzināta arī ar citu valstu pieredzi un būtiskākajām attīstības tendencēm.
 
Pamatojoties uz situācijas izpētes rezultātiem, pētījuma autori ir izstrādājuši nepieciešamāko vārdnīcu un to iespējamo sastādītāju sarakstu ar attiecīgajiem pamatojumiem.
 
Valsts valodas aģentūra ir dibināta 2003. gada 25. novembrī, un tās uzdevums ir valsts valodas statusa nostiprināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana. Aģentūra veicina latviešu valodas attīstību, organizējot projektus un atbalstot pasākumus, kas saistīti ar valodas aktualitātēm, kā arī sniedz konsultācijas par dažādiem latviešu valodas jautājumiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Pučka
Valsts valodas aģentūras sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67218945