Noslēgušies Lielie lasīšanas svētki, ko jau piekto gadu Latvijas Nacionālā bibliotēka organizēja aktīvākajiem lasītājiem, kas darbojas VKKF finansētajā lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija. Programma visā Latvijā ar lieliskiem panākumiem tiek īstenota jau septīto gadu. 2007. gadā šajā programmā piedalījās 541 bibliotēka Latvijā un sešos latviešu diasporas centros pasaulē, iesaistot ap 17 000 bērnu par aktīviem jaunāko grāmatu lasītājiem, vērtētājiem un popularizētājiem. Nesenie starptautiskie lasīšanas pētījumi liecina, ka mūsu bērniem pietrūkst prieka un motivācijas lasīt. Tā tas īsti nav. Protams, bibliotekāriem, skolotājiem, vecākiem ir jāiegulda liels darbs, lai iesaistītu negribīgos lasītājus.  Mums palīdz tie 17 tūkstoši lasīšanas ekspertu, kuri aizrautīgi darbojas Bērnu žūrijā, dažs jau piecus, cits pat sešus gadus. Paldies viņiem par degsmi un noturīgo interesi grāmatu lasīšanā. 
Lielo lasīšanas svētku laikā sveicām bērnu vidū populārāko grāmatu autorus, ilustrētājus, tulkotājus un izdevējus. Bērnu žūrijas ekspertu novērtējums ir lielākā atzinība visiem, kuri strādā grāmatniecības jomā. Pavisam 13 dažādu izdevniecību jaunākās grāmatas bija iekļautas Bērnu žūrijas 2007. gada kolekcijā: "Zvaigzne ABC", "Liels un mazs", "Garā pupa", "Pētergailis", "Dienas grāmata", "Jumava", "Omnia mea", "Daugava", "Jāņa Rozes apgāds", "Mia Press", "Atēna", "Annele", "Drukātava". Svētku kulminācijā, rosinot garīgos spēkus, pie katras lasītākās grāmatas radošās komandas nonāca bērnu dāvināta šokolādes grāmata, ko šogad bija gatavojusi firma "EISAKO", lielākais individuāli apdrukāto šokolādes izstrādājumu ražotājs Baltijas valstīs. Katrs vislabāk novērtētais rakstnieks, mākslinieks, izdevējs un tulkotājs bija priecīgs saņemt dāvanu, kas noformēta kā viņa grāmata. Atverot skaisti noformētā salduma vāku, atklājās šokolādes noslēpums – tur rakstīts LABA GRĀMATA, un šī atziņa apstiprināta ar Bērnu žūrijas simbola – Zaļā vīriņa zīmogu.
    
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra darbinieki ir apkopojuši bērnu rakstītās atsauksmes – tas ir bagāts pētniecisks materiāls, kas liecina, ka lasītprieks nav zudis. Grāmatas ir bijušas tik interesantas, ka bērni tās labprāt ir izlasījuši un izteikuši par tām savas domas.

 Svētkus vadīja Bērnu žūrijas simbols Zaļais vīriņš, kurš katrā no žūrijas bibliotēkām ir ieguvis savu vārdu. Viņš ļoti priecājās, ka tieši mūsdienu latviešu rakstnieku darbi ir ieguvuši trīs vecumgrupās pārliecinošu uzvaru.
      
1.-2. klašu grupā

1. vietu ieguva Inese Zandere par grāmatu "Māsa un brālis" – 752 balsis (494 meitenes, 232 zēni, 26 bērni no bērnu dārza grupiņām, apgāds "liels un mazs"), ilustrāciju autors Juris Petraškevičs.

2. vietu ieguva Danielas de Lukas grāmatiņa "Vilcēns Varis", Jāņa Rozes apgāds – 668 balsis (337 meitenes, 315 zēni, 16 bērni no bērnu dārza grupiņām), tulkotāja Renāte Punka.

3. vietu ieguva tautas dziesmu krājums "Braucam Rīgu lūkoties", ko sastādījusi Ilze Juraka un ilustrējusi Ieva Lapiņa, izdevniecība "Annele"– 557 balsis (374 meitenes, 154 zēni, 29 bērni no bērnu dārza grupiņām).

3.-4. klašu grupā

1. vietu ieguva Juris Zvirgzdiņš par grāmatu "Konteineru meitenīte Rudīte" apgāds "Zvaigzne ABC" – 940 balsis (783 meitenes, 157 zēni), ilustrāciju autore Juta Tīrona.

2. vieta komiksu grāmatai Herge "Faraona cigāri" apgāds "Zvaigzne ABC" – 829 balsis (391 meitene, 438 zēni), tulkotāja Inese Pētersone.

3. vieta Valdim Rūmniekam  par grāmatu "Murjāņu pasakas", apgāds "Garā pupa" -  524 balsis (354 meitenes, 170 zēni), ilustrāciju autore Gundega Muzikante.

5.-7. klašu grupā

1. vietu ieguva Māris Rungulis par grāmatu "Taksis Maksis" apgāds "Zvaigzne ABC" – rekordskaitlis 1268 balsis (998 meitenes, 270 zēni), Andra Eglīša fotoattēli.

2. vieta Kordes Zizū grāmatai "Lauvu zēns", apgāds "Zvaigzne ABC" – 647 balsis (495 meitenes, 152 zēni), tulkotāja Maruta Lubāne.

3. vieta Šarla Perro "Pasakām", apgāds "Omnia mea" – 490 balsis (361 meitene, 129 zēni), tulkotāja Sarmīte Madžule.

8.-9. klašu grupā

1. vieta Aidi Vallikas grāmatai "Ko darīt, Anna?", apgāds "Zvaigzne ABC" – 944 balsis (901 meitene, 43 zēni), tulkotāja Maima Grīnberga.

2. vieta Silvanas de Mari grāmatai "Pēdējais elfs", apgāds "Dienas Grāmata" – 431 balss (355 meitenes, 76 zēni), tulkotāja Dace Meiere.

3. vieta Džonatana Strouda grāmatai "Samarkandas amulets", apgāds "Zvaigzne ABC" - 376 balsis (263 meitenes, 113 zēni), tulkotāja Daina Ozoliņa.

Speciālbalvas bibliotēkām bija sarūpējusi LNB Atbalsta biedrība un izdevniecības: Zvaigzne ABC, Jumava, Jāņa Rozes apgāds. Rajona centrālo bibliotēku grupā vislabākos rezultātus sasniegusi Saldus pilsētas bibliotēka, kas saņēma apbalvojumu par visdaudzskaitlīgāko Bērnu žūriju Latvijā jau otro gadu pēc kārtas – bibliotēkā darbojas 210 lasīšanas eksperti.

Pagastu bibliotēku grupā apbalvoja Daugavpils rajona Bebrenes pagasta bibliotēku par 69 lasītāju iesaistīšanu jaunāko grāmatu vērtēšanā, aizrautību grāmatu lasīšanā un dzimtā novada vēstures izzināšanā.

Pilsētu bibliotēku grupā vislabākos panākumus guvusi Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēka, kas iesaistījusi 83 lasītājus jaunāko grāmatu vērtēšanā, panākusi neizsīkstošu lasītprieku un vecāku līdzdarbošanos Bērnu žūrijā.
Skolu bibliotēku grupā izcila bijusi Balvu pamatskolas bibliotēka, kas saņēma apbalvojumu par elpu aizraujošas piedzīvojumu programmas īstenošanu kopā ar 108 Bērnu žūrijas ekspertiem.

Paldies visiem Bērnu žūrijas ekspertiem, paldies visām bibliotekārēm, kas tik aizrautīgi darbojušās kopā ar bērniem, paldies pašvaldību vadītājiem un sponsoriem par finansējumu un atbalstu, lai programma būtu interesanta ikvienam.
 
Vislielākā pateicība rakstniekiem, māksliniekiem, tulkotājiem, izdevējiem, kuri nodrošina augstvērtīgas bērnu literatūras izdošanu Latvijā.

Mūsu kopīgais darbs ir novērtēts, mūs vieno LASĪTPRIEKS!   
 
 
Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova
LNB BAI Bērnu literatūras centra vadītāja, VKKF lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu žūrija" koordinatore
Tālr.: 67312792