5. martā Valmieras Novadpētniecības muzejā notiks konference "Radošā industrija. Lielpilsēta un province. Iespējas". To organizē Eiropas Komisijas informācijas punkts EUROPE DIRECT Valmierā, Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Valmieras rajona padomi, Valmieras pilsētas pašvaldību, LR Kultūras ministrijas Reģionālās kultūras plānošanas nodaļu.
Konferences mērķis ir veidot izpratni par radošās industrijas lomu reģionu izaugsmē, izvērtēt situāciju un iespējamos radošās industrijas attīstības nosacījumus Vidzemē. Būs iespēja iepazīties ar pētījumu par radošo industriju un piedalīties diskusijā, kā arī dzirdēt viedokļus par radošās industrijas attīstības iespējām inovatīvajos centros.
 
Konferencē piedalīsies Vidzemes reģiona vadošie kultūras darbinieki: LR Kultūras ministrijas Vidzemes rajonu kultūras eksperti, pilsētu pašvaldību kultūras nodaļu vadītāji, kultūras iestāžu vadītāji.
 
 
Informāciju sagatavoja:
EK informācijas punkts "EUROPE DIRECT" Valmierā