Vakar biedrības "Laiks kultūrai" pārstāvji Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Latvijas Nacionālās operas direktors Andrejs Žagars un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa tikās ar Starptautiskā Valūtas fonda pastāvīgo pārstāvi Latvijā Deividu Moru (David Moore) (...)

(...) un Starptautiskā Valūtas fonda ekonomisti Agnesi Bukovsku. Tikšanās mērķis - sākt dialogu ar SVF par kultūras nozares attīstību ilgtermiņā Latvijā, īpaši pievēršoties jautājumiem par kultūras nozīmību sabiedrības un valsts attīstībā, izejot no krīzes. Sarunas laikā biedrības pārstāvji precizēja SVF attieksmi pret mehānisku finansējuma samazināšanu, īpaši ilgtermiņā.


D. Mors uzsvēra, ka SVF no savas puses nav uzstādījuma samazināt finansējumu kādai konkrētai nozarei, t.sk. kultūrai. Tā ir katras valsts valdības iekšēja prioritāšu izvēle, kādi ir tās attīstības pamatbalsti un valsts starptautiskās reputācijas pamatelementi. Izprotot kultūras lomu valsts stabilitātes atjaunošanā, SVF izteica gatavību turpināt dialogu ar biedrību Laiks kultūrai.


"Esam gandarīti par saturīgu tikšanos ar SVF pārstāvjiem un iespēju izrunāt kultūras nozīmi tieši Latvijas ilgtermiņa attīstībā un sasaistē ar visām pārējām nozarēm sabiedrības labklājības veidošanā. Kultūra ir Latvijas valsts attīstības pamatelements, tas spēcina kopīgu sevis apziņu un pašnovērtējumu, tāpēc ir nepieciešams stiprināt tās klātesamību ikvienā diskusijā par valsts attīstību nākotnē. Turpmākās sarunās ar SVF mēs esam gatavi atvērtam profesionālam dialogam par ilgtermiņa kultūras nozares attīstību, t.sk. attiecībā uz valsts finansētajām kultūras institūcijām, arī kapitālsabiedrībām kultūras nozarē," akcentē Andris Vilks.


Biedrība "Laiks kultūrai" ir brīvprātīga, nevalstiska, sabiedriska organizācija, kas uz profesionālo interešu pamata apvieno nacionālas nozīmes kultūras institūciju vadītājus, kā arī nozares pārstāvjus. Nacionālas nozīmes kultūras institūcijas ir savā nozarē nozīmīgākās un valsts vadošās, no valsts budžeta pilnīgi vai daļēji finansētās, kultūras institūcijas, kuru pamatpienākums ir rūpēties par kultūras saglabāšanu un attīstīšanu.

Ziņu sagatavoja:
Inga Vasiļjeva
Biedrības "Laiks kultūrai" preses sekretāre
Tālr.: 29276111

Tagi: Kultūra