2019. gad 29.–30. maijā Aizkrauklē notiks Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme (sadarbībā ar Aizkraukles pilsētas bibliotēku).