2019. gada 22.–23. maijā Salaspilī notiks reģiona galveno bibliotēku metodiķu izbraukuma seminārs (sadarbībā ar Salaspils novada bibliotēku).