2019. gada 24. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks konference par mediju un informācijpratības mācīšanas metodēm (sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti).

 

Papildinformācija