2008. gada 3. martā plkst. 15.00 Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā Lielvārdes ielā 24 tiks atklāta dāvinājuma izstāde "Krievijas zinātniskās grāmatas un periodiskie izdevumi".
Izstādē būs vairāk nekā 500 zinātniskās grāmatas un žurnāli:
  • Viskrievijas zinātniskās un tehniskās informācijas institūta (VINITI) izdevumi;
  • Akadēmiskā izdevniecības centra "Nauka" grāmatas un žurnāli;
  • Izdevniecības "Mašinostroenije" žurnāli;
  • citu lielāko Krievijas izdevniecību un zinātnisko informācijas centru žurnāli;
  • izdevniecību "Russkij Putj" un "Evropa" grāmatas.
Krievijas Zinātņu akadēmijas Akadēmiskā centra "Nauka" izdotajos žurnālos un grāmatās atspoguļoti Krievijas fundamentālo zinātņu sasniegumi, daudzu tūkstošu zinātnieku pētījumi, visā pasaulē atzīto Akadēmijas zinātnisko skolu darbības rezultāti.
 
VINITI referatīvajos žurnālos katru gadu tiek analizēta pasaules zinātniskās literatūras plūsma no vairāk nekā 70 valstīm 40 valodās - dabaszinātnēs, eksaktajās, tehniskajās un lietišķajās zinātnēs, kā arī dažādās tautsaimniecības nozarēs un par atsevišķām kompleksām problēmām.
 
Izdevniecības "Mašinostroenije" žurnāli veltīti dažādu rūpniecības nozaru, lauksaimniecības, transporta u. c. ierīču konstruēšanas teorijas, izgatavošanas tehnoloģiju, remonta, mašīnu un aparatūras ekspluatācijas jautājumiem.
 
Izstāde aptver plašu tematisko loku: dabaszinātnes, tehniskās, sociālās un humanitārās zinātnes.
 
Izstādes atklāšanā piedalīsies Krievijas zinātnisko grāmatu un periodikas izplatīšanas firmas "Informnauka" ģenerāldirektors Leonīds Alfimovs un Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, kā arī zinātnisko institūtu un bibliotēku pārstāvji un citi interesenti.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Gulbe
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67106287, 67106281