Ceturtdien, 28. februārī, Rīgā norisinājās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) 9. kongress "Quo Vadis, Latvijas bibliotēka?", kura ietvaros tika apbalvoti LBB balvas "Gada bibliotekārs" laureāti. Nominācijā "Gada bibliotekārs Latvijas reģionu galvenajās bibliotēkās" balvu saņēma Ventspils bibliotēkas Automatizācijas nodaļas vadītāja Astra Pumpura.
Astra Pumpura bibliotēku nozarē darbojas no 1979. gada. 1985. gadā ieguvusi LU bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas specialitātes diplomu, 2007. gadā – LU profesionālā maģistra grādu informācijā un bibliotēkzinībās.

No 1997. gada, kad Ventspils Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā uzsāka integrētās informācijas sistēmas ALISE (IIS ALISE) ieviešanu, paralēli Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītājas amatam, Astra Pumpura pildījusi sistēmas administratores pienākumus. No 2003. gada A. Pumpura veic Ventspils bibliotēkas Automatizācijas nodaļas vadītājas pienākumus. Šajos 10 gados, kuros bibliotēkas informācijas sistēmas organizāciju un attīstību vada A. Pumpura, Ventspils bibliotēka automatizācijas jomā ir kļuvusi par mūsdienīgu, labākajiem vietējiem un ārzemju paraugiem atbilstošu bibliotēku.

Šajā laikā pilnībā automatizēti visi bibliotekārā darba procesi visās Ventspils bibliotēkas struktūrvienībās - Galvenajā bibliotēkā, Ventspils augstskolas bibliotēkā, Bērnu un jauniešu centrā, Gāliņciema bibliotēkā un Pārventas bibliotēkā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvus informācijas apkalpojumus gan bibliotēkā uz vietas, gan elektroniskā vidē. Ievērojams ir A. Pumpuras ieguldījums arī citas pakļautības kultūras iestāžu informācijas infrastruktūras attīstībā reģionā – Ventspils muzejā, v/a "Latvijas Medicīnas bibliotēka" Ventspils nodaļā, Ventspils 1. ģimnāzijā, Ventspils rajona Ugāles un Piltenes bibliotēkā.
 
Darba grupu sastāvā A. Pumpura piedalījusies Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas pilotprojekta "Ziemeļkurzemes bibliotēku elektroniskie resursi", Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts" projektu "Ventspils Hronika" (2 kārtas), "Ventiņ raksti" un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas ``Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana`` finansēta reģionāla starpinstitūciju pilotprojekta īstenošanā. Šo projektu rezultātā radītie informācijas pakalpojumi un aprobētie informācijas sistēmas attīstības modeļi ir augsti vērtējams ieguldījums bibliotēku nozares attīstībā.
 
Plašāka informācija:
Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore Margarita Marcinkēviča,
tālr: 63623598
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inguna Almbauere
Ventspils pilsētas domes Pilsētas mārketinga nodaļas darbiniece
Tālr.: 3601114