Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs (LKA ZPC) īstenojis pētījumu "Neformālās izglītības loma kultūras mantojuma izpratnes veidošanā jauniešu vidū".

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir jauniešu izpratne par kultūras mantojumu un kāda loma tās veidošanai ir neformālajai izglītībai. Tā mērķgrupa ir Latvijas jaunieši 16 – 19 gadu vecumā no vispārizglītojošo dienas skolu 10. – 12.klasēm un profesionālo izglītības skolu 1. – 3.kursiem. Kopumā pētījumā tika aptaujāti 28 skolu 1 240 izglītojamie.

 

Pētījums tika veikts LKA ZPC un Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis 2020" pētniecības projekta "Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā (CoHERE)" sadarbības un finansējuma ietvaros.

 
Pētījuma īstenošanā tika piesaistīta biedrība "Culturelab" un LKA bakalaura apakšprogrammas "Kultūras socioloģija un menedžments" 3.kursa studenti.


Ar pētījumu iespējams iepazīties ŠEIT.


Informāciju sagatavoja:

Līga Vinogradova

Latvijas Kultūras akadēmija

E-pasts: liga.vinogradova@lka.edu.lv

Tagi: Kultūras mantojums, Pētījumi, Neformālā izglītība