Lai novērtētu sasniegumus Latvijas kultūras dzīvē 2007. gadā, Kultūras ministrija jau trešo gadu izsludina konkursu - gada balva kultūrā "Trīs brāļi".
Balva tiek piešķirta par īstenotām iniciatīvām un norisēm kultūrā aizvadītā gada laikā, kas atstājušas pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un valsti, kā arī veicinājušas ilgtspējīgu valsts izaugsmi.
 
Balvai pretendentus var pieteikt šādās kategorijās:
- kultūra valsts izaugsmei;
- kultūra sabiedrības izaugsmei;
- kultūra indivīda izaugsmei.
 
Pieteikumus balvai iesniegt var juridiskas, fiziskas personas un radošās apvienības, kā arī paši pretendenti.
 
Speciālās balvas kultūras mecenātismā un par mūža ieguldījumu nacionālās kultūras kopšanā izvēlas konkursa komisija.
 
Pretendentus balvai var pieteikt līdz 2007. gada 23. novembrim plkst. 16.00, iesniedzot aizpildītu pieteikumu anketu un pretendenta projekta vai radošā darba aprakstu Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 11 a vai pa pastu (pasta zīmogs 21.11.2007)
 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Zvirbule
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
7078154; 26112259