Komisija, kas valsts aģentūrā "Jaunie "Trīs brāļi"" izveidota sarunu procesa nodrošināšanai ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas potenciālajiem būvniekiem, sagatavojusi sarunu noteikumus. Tie Ministru kabineta rīkojumā uzskaitītajām uzņēmēju apvienībām – Nacionālo būvkompāniju apvienībai, kurā ietilpst A/S "RBS Skals", SIA "Skonto Būve" un SIA "Re & Re", juridisko personu apvienībai SIA "PBLC", SIA "Moduls Rīga" un SIA "PB Fasādes" un juridisko personu apvienībai A/S "Merko Ehitus" un SIA "Merks" tiks nosūtīti rīt, kad arī oficiāli sāksies sarunu process.
Atbilstoši noteikumiem, sarunas tiks organizētas vairākos posmos, izvērtējot gan būvnieku tehnisko kapacitāti būvdarbu veikšanai, gan atbilstību augstajiem pretkorupcijas standartiem, kas izriet no Kultūras ministrijas un aģentūras sadarbības ar "Sabiedrību par atklātību – Delna".
 
Sarunu pirmajā posmā pretendentiem būs jāapliecina gan sava profesionālā un tehniskā spēja veikt Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbus, gan atbilstība pretkorupcijas nosacījumiem. Sarunu procesa otrajā posmā pretendenti tiks aicināti sagatavot finanšu un tehniskos piedāvājumus, notiks to vērtēšana un pēc tam tiks organizētas pārrunas ar potenciālajiem bibliotēkas būvniekiem nolūkā diskutēt par būvdarbu izmaksu pamatotību, darbu veikšanas termiņiem un citiem tehniskiem jautājumiem. Kad šis process būs noslēdzies, tad valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" ziņos Ministru kabinetam par sarunu gaitu.
 
Saskaņā ar šī gada 12. februārī pieņemto valdības rīkojumu, galīgais lēmums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu veikšanas līgumu tiks pieņemts valdībā ar atsevišķu rīkojumu.
 
Ņemot vērā publiskajā telpā pieejamo informāciju, kas ļauj apšaubīt Igaunijas būvuzņēmuma A/S "Merko Ehitus" atbilstību augstajiem pretkorupcijas standartiem, uz ko norādījusi arī "Sabiedrība par atklātību – Delna", tiks veikta padziļināta izpēte par komercsabiedrības iesaisti koruptīvos darījumos un statusu kriminālizmeklēšanā, kas šajā sakarā ierosināts Igaunijā. Izpētes ietvaros valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" veiks gan Igaunijas preses publikāciju analīzi, gan izprasīs oficiālu informāciju no Igaunijas izmeklēšanas iestādēm.
 
Vienlaikus ar sarunu procesa organizēšanu, tiek gatavoti grozījumi "Likumā par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu". Likuma jaunajā redakcijā, ko šodien tālākai virzībai akceptēja Ministru kabinets, plānots noteikt, ka projekts īstenojams līdz 2012. gada 18. novembrim. Par likuma grozījumiem lems Saeima.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
VA "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Mob. tālr.: 29405397