Izsludināta uzņemšana LU Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmai “Izglītības iestādes bibliotekārs”.

23. aprīlī sākam reģistrēt pieteikumus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmai “Izglītības iestādes bibliotekārs”. Studijas notiks daļēji tālmācībā laikā no 16. augusta līdz 24. novembrim. 

 

Programma veidota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.363 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās pilnveides kārtību” un saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā. Programmas sertifikāts dod tiesības strādāt izglītības iestāžu bibliotēkās. 

 

Plašāka informācija par programmas saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un nodarbību laikiem pieejama LU Sociālo zinātņu fakultātes vietnē:

https://www.szf.lu.lv/toposajiem-studentiem/studiju-programmas/talakizglitibas-programmas/izglitibas-iestades-bibliotekars/

 

Pēc pirmās iemaksas veikšanas būs iespējams saņemt izziņu, ka ir uzsāktas studijas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programmā “Izglītības iestādes bibliotekārs”.

 

Kontaktpersona:

Daina Pakalna

E-pasts: daina.pakalna@lu.lv

Tālr.: 26790847

 

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs