Šīs dienas mērķis ir izcelt kultūras daudzveidības nozīmi sabiedrības attīstības un labklājības sekmēšanā, īpaši mūsdienu laikmeta globalizācijas apstākļos – ne tikai atsevišķu kultūras izpausmju veidā, bet to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā. Kultūras daudzveidības novērtēšana, atzīšana un izpratnes veicināšana ir konceptuāls ietvars UNESCO darbībai kultūras jomā, sekmējot savējā līdzās ar atšķirīgo iepazīšanu un izzināšanu kā pamatu miera kultūras un vienotības sekmēšanai pasaulē. UNESCO Pasaules dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” starptautiski atzīmē kopš 2006.gada UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu ietvaros. Starptautiski kultūras daudzveidības nozīme skaidri apzināta un definēta ilgtspējīgas attīstības kontekstā, uzsverot ne tikai tās nozīmi sabiedrības emocionālās un garīgās attīstības un daudzpusīgas labklājības nodrošināšanā, bet jo īpaši tās lomu ekonomiskās attīstības veicināšanā.