Trešdien, 24. oktobrī "Eiropas Komisijas EUROPE DIRECT" Rīgas reģiona informācijas punktā Aspazijas bulvārī 5 tiks atklāta iespieddarbu izstāde, kas iepazīstinās ar eiro papīra naudas zīmēm un monētām, eiro ieviešanas mehānismu eiro zonas valstīs, kā arī ar vienotās Eiropas valūtas ieviešanu saistītiem jautājumiem, kas ir aktuāli arī Latvijas iedzīvotājiem.
Latu nomaiņa ar eiro paredzamā nākotnē skars ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Cilvēkiem būs jāpierod pie jaunām naudas zīmēm un monētām. Daudziem būs savi latu ietaupījumi jāapmaina pret eiro. Kādi ir Māstrihtas kritēriji izņemšanai Eiropas Monetārajā ūnijā? Kāds būs lata nomaiņas mehānisms? Kādas būs eiro zīmes un monētas? Atbildi uz šiem un citiem jautājumiem varēs atrast izstādes materiālos.
 
Iepazīties ar izstādes piedāvājuma klāstu aicināti Latvijas Universitātes un citu augstskolu studenti, mācībspēki un visi interesenti. Izstādes norises vieta – EUROPE DIRECT informācijas punktā Aspazijas bulvārī 5 202. telpā.
 
Latvijas Universitātes Bibliotēka ar projekta "e-Eiropa" pieteikumu Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā kļuvusi par vienu no deviņiem Latvijā apstiprinātajiem EUROPE DIRECT informācijas punktiem, kas informatīvi apkalpo Rīgas reģionu. Iepazīties ar informācijas punkta darbību var LU mājas lapā www.lu.lv/biblioteka/e-Eiropa/.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Nelli Lukašonoka
EUROPE DIRECT Rīgas reģiona informācijas punkts
Tālr.: 7034642