2018. gada 2. martā Kuldīgas Mākslas namā (1905. gada ielā 6, Kuldīgā) notiks Kurzemes reģionālā latviešu oriģinālliteratūras konference. 2018. gada konferences nosaukums ir “Vēstures atbalsis Latvijas literārajos procesos pēc 2. pasaules kara”. 

 

PROGRAMMA

8:30 - 10:00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija, SIA Latvijas Grāmata grāmatu galds

10:00 - 10:10

KONFERENCES ATKLĀŠANA

 

Ilze Dambīte-Damberga, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore

Laima M. Ostele, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktore

10:15 - 11:15

Aleksandra Čaka dzīves pēdējie seši gadi (1944 – 1950): dažādi aspekti (psiholoģiskais, radošais, ekonomiskais, ideoloģiskais u.c.) – Dr. habil. Art. Silvija Radzobe, LU profesore, teātra zinātniece un kritiķe

11:20 - 12:20

Atkusnis Rakstnieku savienībā (1956 – 1969)” - Madara Eversone - Mg. Philol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā asistente, LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante

12:20 - 13.00

KAFIJAS PAUZE

13.00-14.00

Vēsture jaunākajā Baltijas rakstniecībā - Dr.philol. Zanda Gūtmane, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Asoc. prof.

14.00-15.00

Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas - Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

15:00

JAUTĀJUMI UN ATBILDES, DISKUSIJA

 

KONFERENCES NOSLĒGUMS