Otrdien, 26. februārī Rīgā, viesnīcā "HotelAlbert" (Dzirnavu iela 33) plkst. 15.00 nodibinājums "Vidzemes attīstības aģentūra" (VAA) uz noslēguma konferenci aicina visus projekta "E–Vidzeme" dalībniekus, sadarbības partnerus un mediju pārstāvjus, lai apkopotu vairāk nekā trīs gadu ilgušā projekta rezultātus, kas būtiski izmainījis un uzlabojis pieejamību kvalitatīviem interneta sakariem visā Vidzemē.
Ar ERAF līdzfinansētās Nacionālā programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" finansiālu atbalstu Vidzemes attīstības aģentūra trīs gadu laikā sešos - Cēsu, Alūksnes, Gulbenes, Valkas, Madonas un Valmieras - rajonos ieguldījusi vairāk kā 1,052 miljoni latu, atrisinot reģiona skolu un bibliotēku nodrošinājumu ar kvalitatīvu interneta pieslēgumu, uzlabojot e-pārvaldi pašvaldībās un nodrošinātos ar jaunām IT tehnoloģijām, kā arī apmācot pašvaldību darbiniekus un pedagogus.
 
Kopumā Vidzemē ir izveidoti 214 interneta pieslēguma punkti. Pavisam 97 bibliotēkās un 117 izglītības iestādēs ir izveidoti un projekta laikā apmaksāti interneta pieslēguma punkti. Ap 400 pašvaldību darbinieki un pedagogi apmācīti datorprasmēs, t.i. ECDL un citās IT apmācībās. Visi Vidzemes rajonu atbalsta centri ir saņēmuši datortehniku un programmnodrošinājumu, kas sekmē ātrāku un kvalitatīvāku datu apmaiņas sistēmas nodrošinājumu.
 
Projekta noslēguma stadijā papildus Cēsu un Valkas pilsētu domes saņēmušas investīcijas datortehnikas un programmatūras iegādei un tīklu uzturēšanai, e-pārvaldes sistēmas modernizēšanai.

Cēsu rajons projekta "E-Vidzeme" ietvaros saņēmis vairāk kā 190 tūkstošus latu. Tai skaitā Cēsu pilsētas dome projekta ietvaros saņēmusi datortehniku un programmatūru tīkla uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, kopumā "e-portfelis" attīstībai 20 000 LVL. Projekta E-Vidzeme ietvaros Cēsu rajonā 17 bibliotēkās un 27 skolās izveidoti interneta pieslēgumi.
 
Alūksnes rajonā infrastruktūras sakārtošanai un cilvēkresursu attīstībai projekta ietvaros novirzītas investīcijas kopumā par 93 tūkstošiem latu. Projekta E-Vidzeme ietvaros Alūksnes rajonā 21 bibliotēkās un 9 skolās izveidoti interneta pieslēgumi.
 
Gulbenes rajonā infrastruktūras sakārtošanai un cilvēkresursu attīstībai novirzītas investīcijas vairāk par 116 tūkstoši latu. Gulbenes rajonā 10 bibliotēkās un 25 skolās izveidoti interneta pieslēgumi.
 
Madonas rajonā šim pašiem mērķiem tiek izlietoti vairāk kā 142 tūkstoši latu. Projekta E-Vidzeme ietvaros Madonas rajonā 28 bibliotēkās un 23 skolās izveidoti interneta pieslēgumi.
 
Valkas rajonā 67 tūkstoši latu. Valkas pilsētas dome papildus e-pārvaldes attīstībai: datortehnikas un programmatūras iegādei, tīkliem un apmācībām piesaistījusi 200 000 latu. Valkas rajonā 10 bibliotēkās un 8 skolās izveidoti interneta pieslēgumi.
 
Valmieras rajons saņēmis vairāk par 140 tūkstošiem latu, 15 bibliotēkās un 21 skolās izveidoti interneta pieslēgumi.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Ivulāne
Projekta vadītāja
Tālr.: 26469194, 29249648