2008. gada 29. februārī, plkst. 11:00 Baltijas Grāmatu svētku ietvaros Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks informatīvs pasākums "Tulkošana no vācu valodas".
Gētes institūta centrāles Literatūras un tulkošanas veicināšanas nodaļas vadītājs Klemenss-Pēters Hāze skaidros Tulkošanas veicināšanas programmas mērķus un nosacījumus, aplūkojot tos Gētes institūta īstenotās literatūras veicināšanas aspektā un kā tās instrumentu, kā arī sniegs ieskatu vācu mūsdienu literatūras jaunākajās tendencēs.
 
Gētes institūta Rīgā veicināšanas programma "Vācu grāmatu tulkošana svešvalodā" atbalsta vācu valodā sarakstītās literatūras tulkošanu citās valodās.
 
Pasākums notiks angļu valodā.
 
Detalizētaka informācija par Gētes institūta tulkošanas veicināšanas programmu pieejama internetā: http://www.goethe.de/uun/ang/ueb/uea/deindex.htm.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Zigrīda Murovska
Gētes institūts Rīgā
Tālr.: 67508190
E-pasts: mibo@riga.goethe.org
www.goethe.de/riga