Valsts budžeta finansējumu, kas piešķirts mācību grāmatu iegādei, izglītības iestādei jāizmanto Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apstiprinātās mācību literatūras iegādei - to paredz 2008. gada 21. februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais IZM izstrādātais MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 6. marta noteikumos Nr.97 "Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi"".
Grozījumi MK noteikumos precizē arī pašreizējos noteikumos esošo terminu "mācību grāmata". Ievērojot Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā dotā termina "mācību līdzekļi" skaidrojumu, kā arī ievērojot, ka likumā par valsts budžetu kārtējam gadam tiek paredzēti līdzekļi mācību literatūras iegādei, noteikumu projekts paredz aizstāt vārdus "mācību grāmata" ar vārdiem "mācību literatūra".

Valsts kontrole (VK), veicot revīziju "Vispārējās izglītības sistēmas realizācija atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem", konstatēja, ka normatīvajos aktos nav skaidri noteikts, vai par valsts dotāciju drīkst iegādāties tikai IZM apstiprinātās mācību grāmatas, tāpēc VK norādīja, ka pastāv risks, ka par valsts budžeta līdzekļiem var tikt iegādātas valsts standartam neatbilstošas mācību grāmatas.

Grozījumu projektā arī noteikts, ka pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs par valsts budžeta līdzekļiem iegādātās mācību literatūras izmantošana ir bez maksas, jo VK ieteikusi izvērtēt, cik pamatota ir maksas noteikšana par mācību grāmatu izmantošanu, kas iegādātas par valsts dotāciju.

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 6. marta noteikumos Nr.97 "Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi"" vēl jāapstiprina MK sēdē.

IZM kopā ar Izglītības satura un eksaminācijas centru šobrīd strādā pie mācību grāmatu sagatavošanas procedūras sistēmas pilnveides, lai nodrošinātu izglītības obligātā satura un mācību slodzes atbilstību skolēnu vecumposmu īpatnībām.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67047804