Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk RAPLM) sagatavojusi un Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus".

Saskaņā ar MK noteikumu projektu pašvaldībām būs iespēja saņemt valsts budžeta mērķdotāciju, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus.

Mērķdotācijas apmērs, pamatojoties uz valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" iesniegto informāciju par bibliotēku skaitu pašvaldībā, tiks aprēķināts proporcionāli publiski pieejamo datoru skaitam, kā arī bibliotēkā ierīkotā interneta pakalpojuma abonēšanas maksai, Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras vienotā 1. līmeņa palīdzības dienesta pakalpojumu apmaksai un vienotajā bibliotēku tīklā pašvaldībai pieejamo datu bāžu abonēšanas izmaksām.

Mērķdotācija tiks piešķirta, lai segtu izmaksas, kas radušās līdz 2008. gada 31. decembrim par interneta pieslēguma pakalpojuma apmaksu, interneta abonēšanas pakalpojuma apmaksu, datu bāzu abonēšanas pakalpojuma apmaksu, datortehnikas un servera apkopi un uzturēšanu un Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras vienotā 1. līmeņa palīdzības dienesta pakalpojumu apmaksu.

Pēc šo noteikumu spēkā stāšanās RAPLM sagatavos Ministru kabineta rīkojuma projektu ar attiecīgajai pašvaldībai piešķiramo mērķdotācijas apmēru.

Ministru kabineta rīkojuma izpildi nodrošina ministrijas pakļautības iestāde – Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk VRAA).

Pašvaldībām, kurām mērķdotācija piešķirtā, līdz 2009. gada 1. februārim jāiesniedz VRAA pārskatu par piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu, savukārt līdz 2009. gada 1. martam VRAA jāiesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ziņojumu par piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu.

Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus

Paskaidrojuma raksts Ministru kabineta noteikumu projektam"Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

 


Informāciju sagatavoja:
Lauris Vilnītis
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67770472
E-pasts: lauris.vilnitis@raplm.gov.lv
www.raplm.gov.lv