2008. gada 14. februārī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē notika LU 66. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēde.