2018. gada 29.–30. maijā Saldū notiks Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme.